Grills

A Pellet Grill That Won’t Heat Up

A Pellet Grill That Won't Heat Up

สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้ง Camp Chef pellet grill ของคุณ จะสร้างปัญหาได้ในบางจุด เมื่อหลายปีผ่านไปและคุณยังคงใช้ตะแกรงคู่ใจต่อไป คุณจะได้เรียนรู้ว่าพวกมันทำงานอย่างไร อย่างไรก็ตาม; คุณยังอาจพบปัญหาเป็นครั้งคราว หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือหน่วยที่ไม่ร้อนขึ้น หากต้องการทราบว่าเหตุใดเตาย่างแบบอัดเม็ดของ Camp Chef จึงไม่ร้อนขึ้น ให้ตรวจหากระดาษติดในสว่าน ขี้เถ้าที่ไม่ติดไฟบนตะแกรง การจุดระเบิดด้วย Hot Rod ไม่ดี เซ็นเซอร์อุณหภูมิสกปรก เม็ดคุณภาพต่ำ หรือติดไฟผิด อนุภาคที่เก็บไว้หรือพัดลมทำงานผิดปกติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่ทำให้ตะแกรงอัดเม็ดไม่ร้อนขึ้นและวิธีแก้ไขที่นี่ หากคุณทราบว่าปัญหาใดที่พบบ่อยที่สุดคืออะไร คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและทำงานได้อย่างรวดเร็ว อ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้และวิธีอุ่นเครื่องสำรองข้อมูล แยมบนตะแกรงย่างเม็ด หากคุณมีเตาย่างอัดเม็ด คุณอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานี้อย่างหนัก สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคถูกทิ้งไว้ในถังพักนานเกินไป ผู้ใช้เตาย่างบางคนทิ้งอาหารเม็ดไว้หลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้น หากเพลเลตของฮอปเปอร์ได้รับความชื้นขณะที่พวกมันนั่งในฮอปเปอร์และป้อนพวกมัน พวกมันจะเริ่ม “จับตัวกันเป็นก้อน” ทำให้เกิดการแออัดของสว่านและปัญหาอื่นๆ หากความชื้นไม่ใช่ตัวการ อาจเป็นปัญหาจากส่วนประกอบที่ชำรุดหรือแตกหัก โดยปกติแล้ว คุณต้องติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อแก้ไขปัญหา วิธีแก้ไข นำอนุภาคทั้งหมดออกจากถังพัก ล้างหมวกให้สะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านในของถังบรรจุแห้งสนิท นำเม็ดออกบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก การสะสมของเถ้า สาเหตุส่วนใหญ่ที่เตาอัดเม็ดของคุณไม่ติดไฟนั้นเกิดจากการสะสมของขี้เถ้า บางครั้งก็เป็นปัญหาการบำรุงรักษา แม้ว่าเตาย่างอัดเม็ดจะไม่ก่อให้เกิดขี้เถ้ามากนัก แต่ก็ยังฉลาดที่จะทำความสะอาดทุกครั้งที่คุณทำอาหาร …